حدود قیمت آپارتمان درمنطقه جردن

14 | جمعه

برای اطلاع از قیمت انواع آپارتمان در منطقه جردن جدول زیر را مشاهده نمایید.

براساس اعلام سامانه اطلاعات بازاراملاک ایران درسال 95 قیمت آپارتمان درخیابان روان پورجردن با 92 مترمربع920/000/000  ودربلوارگیتی با185مترمربع 2/442/000/000 میباشد

قیمت آپارتمان درمنطقه جردن,نرخ آپارتمان درشمال تهران,قیمت آپارتمان درشمال تهران