آیا با صدوپنجاه میلیون تومان می شود خانه خرید؟

14 | جمعه

برای کسب اطلاع از قیمت آپارتمان در جاهای مختلف شهر تهران با حدود قیمت صدوپنجاه میلیون تومان به جدول زیر مراجعه کنید

براساس این جدول, قیمت یک واحد 40 متری در مجیدیه جنوبی16متری دوم ,9 سال ساخت با3.75 میلیون تومان قیمت به ازای هر متر مربع 150 میلیون تومان است.

همچنین یک واحد50 متری درچهار راه لشگرخیابان کمالی با 15سال ساخت و با قیمت 2/5میلیون تومان به ازای هر متر مربع 125میلیون تومان به فروش میرسد.

درضمن این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک کشور می باشد:

جدول